Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2020

cristinaa
Nic nie jest w życiu proste, ale trzeba uczynić wszytko, aby takim było. Cieszyć się z tego co mamy, a nie zastanawiać nad tym, co jeszcze powinniśmy mieć.
— Anna H. Niemczynow
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cristinaa
Reposted fromshakeme shakeme viaimpressive impressive
Sponsored post
feedback2020-admin

April 18 2020

cristinaa

April 01 2020

cristinaa
9113 55e8 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit
cristinaa
Jak kto naprawdę kocha, to mu słowa niepotrzebne. Ty sobie, dziecko, zapamiętaj, że w miłości słowa nic nie znaczą. W miłości to sam człowiek się liczy, a nie jego gadanie.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cristinaa
9325 a24e 500
cristinaa
2101 5559
Reposted fromkarahippie karahippie viakobiety kobiety

March 23 2020

cristinaa
Zastanów się, czy bez oporów dałbyś klucze do swojego mieszkania dwóm najbliższym przyjaciołom. Jeżeli nie, poszukaj sobie innych przyjaciół.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cristinaa
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreatheslow123 breatheslow123
cristinaa
3447 f4b3
Reposted fromkarahippie karahippie viaLusia Lusia
cristinaa
2160 5fd2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLusia Lusia
6434 7c1d 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaLusia Lusia

March 17 2020

cristinaa
0490 5dfb 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 14 2020

cristinaa
3074 e52d 500
3070 4893 500
Reposted frombrumous brumous viathebelljar thebelljar
cristinaa
Niektóre rzeczy stają się lepsze gdy pada. Na przykład czytanie albo spanie.
— Lisa Kleypas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
cristinaa

Kobieta jest w pełni zdolna do bycia wierną. Pożądanie nie jest jej wadą. Wszystko czego ona chce, to miłość, uwaga, szczerość i wierność. Zanim “zdradzi” będzie narzekać, płakać i mówić o wszystkim co ją unieszczęśliwia. Setki ostrzeżeń przed katastrofą.

 

Codziennie dbaj z całych sił o swoją drugą połówkę. Jeżeli nie chcesz, żeby zachowywała się jak singielka, to nie pozwól, żeby się tak czuła.

— Mr. Luc
Reposted from0 0 viatake-care take-care
cristinaa
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatake-care take-care
cristinaa
3368 910b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

March 05 2020

cristinaa
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...