Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

cristinaa
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
cristinaa
6703 67bf 500
cristinaa
Nigdy nie jest za późno żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i jeszcze raz spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
— Jan Paweł II
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaaleksandraa aaleksandraa
cristinaa
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaepicc epicc
4336 18ca
Reposted fromMusicEmo MusicEmo
cristinaa
Reposted fromFlau Flau
cristinaa
Reposted fromFlau Flau
cristinaa
8214 a8ae 500
Reposted fromruuude ruuude
cristinaa
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viagdziejestola gdziejestola
cristinaa
9032 3bdd 500
Reposted fromnotsocontent notsocontent viaCannonball Cannonball
cristinaa
0463 6738 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaCannonball Cannonball
cristinaa
Reposted fromshakeme shakeme viaantamariel antamariel
cristinaa
2127 751d
kocie sprawy
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
cristinaa
5301 9a19
2764 a9cb
8657 33d6 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot at home in Paris, 1950s

4737 10cd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCannonball Cannonball
cristinaa
0276 0cdb
Reposted fromPICCHU PICCHU viaCannonball Cannonball
cristinaa
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viaCannonball Cannonball
cristinaa
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl