Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

cristinaa
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
cristinaa
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaCannonball Cannonball
cristinaa

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaboli boli
cristinaa
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaboli boli
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaboli boli
cristinaa
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialifeless lifeless
cristinaa
1976 5f60
Reposted fromsavatage savatage viackisback ckisback

September 27 2018

cristinaa
5839 49c1
cristinaa
cristinaa
1893 c8c2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasistermorphine sistermorphine
cristinaa
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaCannonball Cannonball
cristinaa
cristinaa
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaimpressive impressive
cristinaa
1673 e830 500
Reposted fromseaweed seaweed viawiecznosci wiecznosci
cristinaa
0280 555a 500
cristinaa
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiecznosci wiecznosci
cristinaa
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiecznosci wiecznosci
cristinaa
2477 d9d3
Reposted fromcalifornia-love california-love
cristinaa
2498 a5e0 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
cristinaa
2509 75e6 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl