Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

cristinaa
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viaLusia Lusia
cristinaa
2189 c2bf 500
Reposted fromrisky risky viaLusia Lusia
cristinaa
0544 476a
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaLusia Lusia
3670 5af9
Reposted fromohleonine ohleonine vianokturnal nokturnal
0729 3d7c 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianokturnal nokturnal
cristinaa
5607 c5c4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal

November 06 2019

cristinaa
6623 75f4
cristinaa
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

November 02 2019

cristinaa
0724 e4ac 500
Reposted fromnenya nenya viaLusia Lusia
cristinaa
9152 aa2d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaLusia Lusia
cristinaa
5841 9326 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
cristinaa
8781 1dd0 500
Reposted fromrisky risky viabreatheslow123 breatheslow123

October 22 2019

cristinaa
cristinaa
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak vialifeless lifeless
cristinaa
5346 f428 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaantamariel antamariel
cristinaa
Nigdy nie sądziłam, że można czuć coś takiego do drugiej osoby, a ty sprawiłeś, że w to uwierzyłam. Sprawiłeś, że uwierzyłam, że można oddać komuś ogromną część siebie i nie chcieć jej z powrotem. Tak właśnie się czuję, Cole. Jakbym, nie będąc z tobą, nie była całością.
— Blair Holden - "Bad Boy's Girl 5"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaantamariel antamariel
cristinaa
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaantamariel antamariel
cristinaa
Jeżeli nie wyrwiesz się ze środowiska w którym się wychowałeś, nie zrozumiesz jak wielki jest świat.
— Angelina Jolie
Reposted fromangelinaajoliee angelinaajoliee vialifeless lifeless
4564 f8e9 500
Reposted fromamatore amatore viathebelljar thebelljar
cristinaa
5335 2a9e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl