Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

cristinaa
cristinaa
Jest we mnie tyle samo ukojenia co wkurwienia
— Kartky
Reposted frommefir mefir vianezavisan nezavisan
cristinaa
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation vianezavisan nezavisan
cristinaa
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
cristinaa
5113 5982
cristinaa
🌠 ✨ ❇
cristinaa

June 01 2018

cristinaa
- To urocze, że zawsze mówisz, że Ci nie przeszkadzam, nawet jak Ci przeszkadzam.  
- Lubię, jak mi przeszkadzasz.
— Kaja Kowalewska
cristinaa

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak
8713 1517
cristinaa
5362 36ae 500
cristinaa
6643 fc3c

missmonroes:

Marilyn Monroe photographed by John Florea on the set of  How to Marry a Millionaire (1953)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
cristinaa
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan

May 31 2018

cristinaa
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
cristinaa
1061 9f94 500
cristinaa
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viaLusia Lusia
cristinaa
5637 fba3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
cristinaa
2601 e34a
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
cristinaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl